"IT Arena"

Firma oferuje usługi instalowania oprogramowania oraz wdrażania systemów informatycznych, w szczególności programu VERITUM firmy SYSTEM-1.

ZINETGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY VERITUM TO:

  • Produkt klasy ERP w technologii klient-serwer
  • SQL-owa baza danych z dostępem w sieci lokalnej
  • Pełna integracja i wymiana danych pomiędzy użytkownikami systemu
  • Wielopoziomowe kontrole poprawności, spójności i integralności danych
  • Wygodne zarządzanie i administrowania bazą danych
  • Wysoki próg bezpieczeństwa danych
  • Konfiguracja systemu dopasowana do klienta 
  • Narzędzia wspomagające zarządzenie

Oprogramowanie Veritum jest zbiorem podsystemów do zastosowania niemal w każdej firmie. Z powodzeniem zostało wdrożone w kilkuset przesiębiorstwach na terenie kraju, w tym wielu w województwie lubelskim.

Aktualnie firma oferuje najnowocześniejszą wersję - VERITUM XL opartej na bazie Microsoft SQL.

Oferujemy instalowanie i wdrażania programów oraz  stałą współpracę w ich serwisowaniu w dowolnie ustalonym zakresie, w tym rozszerzoną o inne towarzyszące usługi jak konserwacja bazy, kopie bezpieczeństwa, doradztwo eksploatacyjne itp.